Strona główna Usługi Sztuczna inteligencja w biznesie

Sztuczna inteligencja w biznesie

Klienci usługi

Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji jest szczególnie polecane firmom, w których dotychczasowe oprogramowanie jest niewydajne, nieefektywne, obciążone ryzykiem wystąpienia błędów.

Optymalizuj !

Sztuczna inteligencja pozwala na zdecydowane zoptymalizowanie procesów biznesowych. Oprogramowanie, które oferujemy klientom pozwala uzyskać mierzalne, o wiele lepsze rozwiązania. Co więcej, pozwala ona uzyskiwać lepsze rozwiązania nawet bardzo złożonych problemów. Cechuje się większą szybkością i dokładnością w porównaniu ze standardowymi algorytmami.Zastosowania

Algorytmy sztucznej inteligencji są wykorzystywane w niemal każdym obszarze działania firmy. Pozwalają one optymalizować, prognozować, zwiększać bezpieczeństwo.Sukces po trzech etapach

Punktem wyjścia każdego projektu tego rodzaju jest dokładnie poznanie specyfiki problemu. Proponowane rozwiązania poddajemy badaniom, a ich wyniki przedstawiamy klientom. Zaletą sztucznej inteligencji jest możliwość wzmocnienia uzyskanych rozwiązań. W drugim etapie oferujemy dodatkowe rozwiązania, przy czym jest to propozycja opcjonalna, zależna od potrzeb danej firmy. W trzecim etapie prac przedstawiamy gotową aplikację z graficznym interfejsem użytkownika lub bibliotekę do wykorzystania przez programistów klienta.

Wiedza i doświadczenie

Poza wykorzystaniem algorytmów AI w produktach, innowacyjne idee przedstawiamy również na międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych algorytmom sztucznej inteligencji. W swoim dorobku mamy:

1. publikacje i udział w ponad 20 konferencjach w Azji i Europie
2. wykonanych ponad 40 recenzji prac nadsyłanych na konferencje i do czasopism naukowych
3. udział w 4 grantach badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG)

Nasi pracownicy są również stypendystami Polskiej Akademii Nauk.

© Copyrights 2013 PROSKAR.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone