Strona główna Firma Kontakt

Kontakt


PROSKAR Sp. z o. o.

ul. Sienkiewicza 55
08-110 Siedlce

NIP: 821-263-90-18
REGON: 146760686
KRS: 0000477340

Tel. +48 668 155 528
E-mail: jaroslaw.skaruz@proskar.pl

KRS wydany przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego., Kapitał zakładowy 100 000 PLN, opłacony w całości.

© Copyrights 2013 PROSKAR.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone