Strona główna Firma Jak pracujemy

Jak pracujemy

Know how!

Pracę nad oprogramowaniem rozpoczynamy od dogłębnego poznania procesów biznesowych, jakie ma ono przyspieszać, upraszczać, czynić bardziej wydajnymi i opłacalnymi. Najwyższą funkcjonalność software`u uzyskujemy poprzez wykorzystanie zaawansowanych programów oraz rozwiązań informatycznych (Enterprise Architect, notacja BPMN).

W codziennej pracy korzystamy z metodyki SCRUM oraz autorskiej aplikacji do zarządzania projektami (Project Lord). Dzięki temu dajemy klientom możliwość dokonywania zmian na każdym etapie projektu i pełen nadzór nad postępem prac. Oprogramowanie ma być odpowiedzią na oczekiwania, stąd też kolejnym ważnym elementem jest stała komunikacja oraz spotkania. Służą one omówieniu wszystkich zmian. Cyklicznie raportujemy także postęp prac.

Jakość gwarantowana!

Finalny produkt zawsze poddawany jest testom jednostkowym, funkcjonalnym, obciążeniowym. Poddajemy go także testom bezpieczeństwa, zgodnie z najnowocześniejszymi standardami ochrony oprogramowania. Tworzone przez nas aplikacje cechują się także bardzo intuicyjnym, łatwym w obsłudze interfejsem. Są narzędziami, z którymi miło się pracuje.

© Copyrights 2013 PROSKAR.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone