Strona główna Klienci Case study Inconcept

Case study - Wykonanie i wdrożenie platformy B2B dla Inconcept.pl

Inconcept dostarcza rozwiązań z zakresu usług finansowych wspierając małe i średnie przedsiębiorstwa w pozyskaniu środków finansowych na zakup oraz inwestycje działalności.


Praktyczna metodyka

Projekt został zrealizowany zgodnie z wytycznymi metodyki SCRUM pozwalającej na ustalanie zmian w oprogramowaniu wraz z jego powstawaniem. Cykliczna ocena funkcjonalności systemu dostarczała cennych informacji, pozwalających przygotować produkt lepiej dopasowany do wymagań klienta. Istotnym elementem w rozwoju tego oprogramowania była ścisła współpraca. Dzięki temu Inconcept miał realny wpływ na ostateczny kształt zamówionego produktu.

Technologia

Do realizacji projektu wykorzystano popularną technologię JavaServer Faces - JSF, stanowiącą część specyfikacji JEE. Ponadto, w celu realizacji wymagań dotyczących wniosków kredytowych jak również ze względu na wizualną prezentację systemu zastosowano jeden z najbardziej popularnych frameworków - RichFaces. Ten produkt jednego z liderów dostarczających serwery aplikacyjne oraz wiele rozwiązań stanowiących dziś standard, pozwolił uzyskać profesjonalny wygląd systemu. Dodatkową zaletą RichFaces było ogromne wsparcie dla technologii AJAX.

Realizacja komponentów po stronie przeglądarki wymagała zastosowania dojrzałej w środowisku IT biblioteki Jquery. Jej wykorzystanie pozwoliło nam na spełnienie wymogu walidacji odbywającej się po stronie klienta. Ograniczenie do zastosowania kilku bibliotek i rozszerzeń podstawowych technologii użytych w budowie oprogramowania, a jednocześnie pozwalających spełnić wymagania funkcjonalne, pozwoliło uzyskać nam dużą wydajność całego systemu.Realizacja

Projekt rozpoczęliśmy od modelowania biznesowego, którego celem było poznanie procesów biznesowych związanych z dostarczaniem produktów i usług w hierarchicznej strukturze organizacyjnej ostatecznym klientom. Ponadto, działanie to pozwoliło na identyfikację obszarów, które zautomatyzowano w oprogramowaniu. Całość podejmowanych działań oraz ich kolejność wynikała wprost z przyjętej metodyki tj. modelowanie procesów biznesowych, wymagania systemowe, analiza i projekt, implementacja uzgodnionej funkcjonalności, testy i ocena.

Projekt graficzny został przygotowany przez pracowników Inconcept, dzięki czemu zapewniono spójną identyfikację wizualną części publicznej serwisu oraz administracyjną, stanowiącą wykonywany system.

Pomimo faktu, iż publiczna część serwisu Inconcept została wykonana w technologii PHP, połączenie jej z częścią administracyjną wykonaną w Javie nie przysporzyło problemów. Ukrycie serwera aplikacyjnego poza siecią Internet dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo aplikacji.

Rezultaty

Funkcjonalność Platformy B2B pozwala na realizację głównych procesów biznesowych Inconcept. Efektem synergii działań dystrybutorów i firm przy wsparciu systemu informatycznego jest efektywne dostarczanie nowych produktów i usług końcowym Klientom oraz elastyczne zarządzanie procesem.

Funkcjonalność

Integracja

Przygotowane do integracji z bankiem:

© Copyrights 2013 PROSKAR.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone