Strona główna Badania i rozwój

Wiedza i doświadczenie

Łączymy dwie najważniejsze z punktu widzenia klienta kompetencje – wiedzę akademicką oraz doświadczenie rynkowe. Od ponad 10 lat wiedza zdobyta podczas międzynarodowych seminariów, projektów badawczych, konferencji pozwala nam oferować klientom najnowocześniejsze rozwiązania.

Dorobek naukowy PROSKAR!

Ponad 20 konferencji w Europie i Azji, kilkadziesiąt publikacji w periodykach naukowych, udział w 4 grantach badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), stypendia naukowe Polskiej Akademii Nauk to dotychczasowy bilans naszej pracy naukowej.

Sztuczna inteligencja – nasz wyróżnik

Sztuczna inteligencja jest bardzo skutecznym narzędziem wykorzystywanym do optymalizacji i prognozowania procesów biznesowych. Ma ona zastosowania w wytwarzanym przez nas oprogramowaniu, dzięki czemu jesteśmy w stanie dostarczyć klientom software rzeczywiście podnoszący wydajność i konkurencyjność.

© Copyrights 2013 PROSKAR.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone